The Step © 2014

Barnhemmet The Step

 

 

Kontakt

 

Det går utmärkt att ta kontakt med oss på något av följande alternativ:

 

Dammvägen 10, 246 57 Barsebäck

 

Telefonnummer: 046-77 17 50

 

Mobil: 0708-808 167

 

e-mail: info@thestep.se

 

 

Styrelsen för stiftelsen består av:

 

Sofia Lindblom, ordförande

skolkurator, Kävlinge Lärcentrum

info@thestep.se

 

Christian Lindblom, ledamot

säljledare, TryggHansa

christian.lindblom@trygghansa.se

 

Anna-Karin Andrén, ledamot

gymnasielärare, Linnéskolan

anna-karin.andren@home.se

 

Patrik Cedereldh, ledamot

verksamhetsutvecklare, Connecta

patrick.cedereldh@connecta.se

 

 

Auktoriserad revisor: Ola Fälth, Ola Fälth Revision AB, Värnamo