KontaktKontakt


Det går utmärkt att ta kontakt med oss på något av följande alternativ:


Mobil: 0708-808 167


e-mail: info@thestep.se


 


Styrelsen för stiftelsen består av:


Sofia Lindblom, ordförande och stiftare                                                                   

skolkurator     

info@thestep.se


Christian Lindblom, ledamot                                                                                 

säljledare, TryggHansa                                               

christian.lindblom@trygghansa.se


Anna-Karin Andrén, ledamot                                                                         

gymnasielärare, Linnéskolan                                                                                   

anna-karin.andren@home.se


Patrik Cedereldh, ledamot                                                                           

verksamhetsutvecklare, Advantada Management Consulting                                 

patrick.cedereldh@advantada.se


 


Auktoriserad revisor: Ola Fälth, Ola Fälth Revision AB, Värnamo